Velká letní soutěž

Velká letní soutěž

Velká letní soutěž INDIANA Jerky HeadlineZískej na celý rok energii a sílu uchovanou v sušeném mase. Poslechni válečníka v sobě a zabojuj o zásobu sušeného masa na celý rok a další výhry. Náčelník, Ten který suší maso, připravil svým unikátním způsobem zásobu 3 kilogramů sušeného masa pro toho, jenž se nezalekne a zkusí během následujících 2 úplňků své štěstí.

Zakoupíš-li na našem e-shopu www.jerky-shop.cz jakýkoliv z produktů, stáváš se automaticky adeptem na tuhle pořádnou porci masa. Stačí zadat svůj unikátní kód pokaždé, když nakupuješ, tím zvýšíš svoji šanci na velkou výhru a navíc pokaždé jako uznání té odvahy obdržíš „Salami snack“ 

Princip soutěže

  1. Kup si od 27. 7. 2018 do 25. 9. 2018 na www.jerky-shop.cz libovolné maso dle chuti a nezapomeň použít soutěžní kód
  2. Ke každému nákupu dostaneš zdarma exkluzivní novinku z nové řady INDIANA Sausages
  3. Každý nákup bude zařazen do slosování
  4. Sleduj vyhlášení vítězů na Facebooku (odkaz)

Celkem vylosujeme 6 výherců

1.místo: zásoba sušeného masa na celý rok v hodnotě 5.410 Kč
2 – 6 .místo: 10x 25g balení sušeného masa

 


 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Letní soutěž o zásobu sušeného masa na celý rok“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Letní soutěž o zásobu sušeného masa (dále jen „soutěž“), která probíhá na území České a Slovenské republiky.

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je: Indiana s.r.o. se sídlem: Na Lysině 25 Praha 4 , 141 00, Česká republika, IČ: 26721309 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89534 (dále jen „organizátor“)

Termín a místo konání soutěže:
1. Soutěž se uskuteční v termínu od 27. 7. 2018 00:00:00 do 25. 9. 2018 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“). 2. Soutěž je pořádána na území České a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují soutěž pouze ve vztahu k České republice. Soutěž se uskuteční v rámci webových stránek organizátora umístěných na adrese www.jerky-shop.cz (dále jen „webové stránky“).


Účastníci soutěže
1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky či Slovenské republiky (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi či zadavateli. 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.


Účast v soutěži 
1. Soutěže se může účastnit pouze ten soutěžící, který řádně nakoupil na webových stránkách www.jerky-shop.cz a zadal unikátní kód.
a) Soutěžící pravdivě, úplně a správně vyplní své údaje:
i. E-mailová adresa
ii. Kontaktní adresu
iii. Jméno a příjmení
b) Soutěžící zaškrtne souhlas s podmínkami použití a případně volitelně (dobrovolně) zaškrtne souhlas se zasíláním občasných marketingových sdělení.

2. Výherci se stanou soutěžící, kteří budou vylosováni. Losuje se hlavní výhra, zásoba sušeného masa na celý rok (3kg sušeného masa) a dalších 5 výher (25g x 10ks)

3. Do soutěže je možno zapojit se i opakovaně, jeden soutěžící může však získat nejvýše 1 výhru.


Výhry v soutěži a jejich předání:
1. Do soutěže jsou vloženy pro Českou republiku a Slovenskou republiku následující výhry (celkem 6 výher).
1.místo: zásoba sušeného masa na celý rok v hodnotě 5.410 Kč
2 – 6 .místo: 10x 25g balení sušeného masa
(dále jen „výhra“)

2. Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou o svých výhrách organizátorem informováni nejpozději do 7 dnů od konce doby konání soutěže, a to vždy na e-mailovou adresu, se kterou se daný výherce zaregistroval do účtu na webových stránkách. Výherce je povinen na tento výherní e-mail reagovat do tří dnů a sdělit požadované údaje k předání výhry.


3. Předání výher proběhne následovně:
Výhra bude zasílána poštou přes dopravce DPP
V. Zpracování osobních údajů 1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel a zpracovatele organizátor. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Soutěžící má dále od 25.5. 2018 práva dle článku 12 – 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.


4. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.
2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována. 3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
4. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor ani zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
5. Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě se zadavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže.
6. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na soutěžních stránkách.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
8. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a soutěžních stránek).
9. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli. 10. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani v jiném alternativním plnění.
V Praze dne 25. 7. 2018

© JERKY Všechna práva vyhrazena.